Tapahtumateollisuus tarvitsee suurempaa vastaantuloa Marinin hallitukselta

16/03/2020

Elämme erityisiä – ja monella tapaa ennalta-arvaamattomia – aikoja. Me Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:ssä olemme mukana tukemassa ja rakentamassa vakaampaa huomista tapahtuma-alan toimijoille, kaikesta huolimatta.

Tapahtuma-alan merkitys yhteiskunnalle on merkittävä. Se tuo meidät yhteen, avartaa, innostaa, inspiroi, tuo iloa elämäämme ja työllistää. Alan elinvoimainen hengittäminen myös kriisin jälkeen on meille kaikille äärimmäisen tärkeää.

Monet tapahtuma-alan toimijat ovat tukalassa tilanteessa ja tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja avun – niinpä vetoamme Suomen hallitukseen seuraavan

vetoomuksen mukaisesti.

 

Tapahtumateollisuus tarvitsee suurempaa vastaantuloa Marinin hallitukselta

Maailmalla ja Suomessa eletään poikkeuksellisia aikoja. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on käytännössä lopettanut tapahtumien järjestämiset. Taloudelliset vahingot tulevat olemaan mittavia tapahtumateollisuudelle. Tapahtumateollisuus työllistää sekä välillisesti että välittömästi kymmeniä tuhansia ihmisiä ja alan liikevaihto pyörii noin miljardissa eurossa.

Tapahtumateollisuuden merkitys niin Suomi-kuvan brändäämisessä ja osaamisen kuin ihmisten hyvinvoinnin luomisessa on merkittävä. Tapahtumia ovat muun muassa seminaarit, henkilöstön sisäiset tilaisuudet, yritystapahtumat, kongressit, huippukokoukset, myynti- ja messutapahtumat, konsertti ja kulttuuritapahtumat sekä urheilukilpailut. Lisäksi tapahtumateollisuuden kerrannaisvaikutukset muille aloille ovat merkittäviä, esimerkiksi AV-tekniikan toimittajat, suunnittelijat, kaluste- ja tarvikevuokraajat, catering, logistiikka, artistit, majoitus, tilat sekä useat muut yritykset ja ammattilaiset kärsivät tapahtumien peruuntumisista.

Koronakriisin vaikutukset alkoivat näkymään tapahtumateollisuudessa jo helmikuussa. Akuutti kassakriisi on päällä ja ala on ensimmäisten kärsijöiden joukossa. Muut Pohjoismaat ovat päättäneet järeistä toimista, jotta yritykset selviävät pahimman yli ja työntekijät saavat pitää työpaikkansa. Tällä hetkellä Suomen hallituksen päättämät toimet eivät riitä pelastamaan tapahtumateollisuuden piirissä toimivia yrityksiä. Suomen hallitukselta tarvitaan enemmän ja järeämpiä toimia, jotta yritykset eivät menisi konkurssiin.

– Tällä alalla on erityislaatuista osaamista, jota emme halua menettää. Haluamme pitää myös työntekijöistämme huolta, toteavat Risto Oksanen, Jarno Uusitalo ja Ninni Arion.

Finnveran pk-yritysten kotimaan rahoituksen volyymin nostamisen, määräaikaisten yritysten verotilitysten maksujärjestelyjen sekä TyEL- ja YEL-maksujen maksujärjestelyjen lisäksi tarvitaan ainakin seuraavia toimia:

  1. Valtion on korvattava 75%:ia lomautettujen työntekijöiden palkasta sekä mahdollistettava joustoja lomautusaikoihin
  2. Tapahtumateollisuuden yrityksille on mahdollistettava väliaikaisia helpotuksia veroihin ja maksuihin
  3. Työaikalain soveltamiseen on mahdollistettava joustoja erityisesti lomien osalta.

Kriisistä huolimatta tapahtumajärjestäjillä on luja usko tulevaisuuteen. Tällä hetkellä on vaikea ennustaa, milloin ala alkaa palautua ennalleen, mutta siihenkin vaiheeseen tarvitsemme hallitukselta tukea. Esimerkiksi voitaisiin ottaa käyttöön jonkinlainen kotitalousvähennystä vastaava kannustin kriisin jälkeiseen aikaan, jotta tapahtumia uskalletaan tulevaisuudessa järjestää. Lisäksi hallituksen on moninkertaistettava kansainvälisten messujen vientiavustusten määrä. Suomen on haettava uutta taloudellista nousua maailmalta niin kuin tähänkin asti olemme aina kansakuntana tehneet.

Tapahtumateollisuus on myös valmis kehittämään uudenlaisia tapahtumakonsepteja sosiaalisen etäisyyden -ajassa ja sitä kautta auttamaan Suomea nousuun. Tapahtumateollisuuden kautta pystytään laajasti kertomaan Suomen osaamisesta, vetovoimasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
Risto Oksanen, COB, Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry, risto.oksanen@sjtm.fi , 0400 656482

Jarno Uusitalo, CEO, Bright Finland Oy, jarno.uusitalo@brightgroup.com, 050 305 8569

Ninni Arion, CEO, Wulff Entre Oy, ninni.arion@wulffentre.com, 050 3967 560

Top
X