Tapahtumateollisuus edellyttää lisää toimia hallitukselta

01/04/2020

Tapahtumateollisuus on kärsinyt mittavaa tappiota koronakriisissä. Tapahtumien järjestämiset jäivät kokonaan tauolle, jonka pituudesta ei ole vielä tietoa, kun hallitus julkisti päätöksen kieltää yli kymmenen henkilön tapaamiset 12.3.2020. Alalla hiipuminen oli alkanut koronaviruksen takia jo helmikuussa 2020.

Hallitus on tullut vastaan ja pyrkinyt tukemaan alaa, mutta se ei valitettavasti vielä riitä. Suomen hallitukselta tarvitaan enemmän ja järeämpiä toimia, jotta välttäisimme sarja-konkurssit.

Tapahtumateollisuus tarvitsee kohdennettua ja suoraa tukea sekä helpotusta läkisääteisiin maksuihin, jotta kriisistä selviäminen on mahdollista.

Edellytämme:

  • Enemmän suoraa tukea erityisesti kiinteisiin kuluihin, kuten vuokrakuluihin
  • Luottoluokitusrajojen kevennystä tukikriteereissä
  • Valtion on korvattava 75 prosenttia lomautettujen työntekijöiden palkasta
  • Valtion tulisi ottaa maksettavakseen työnantajien työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu määräaikaisesti tämän vuoden loppuun asti

Alan tulevaisuudenusko ei ole hiipunut. Kriisin jälkeenkin tulemme kuitenkin tarvitsemaan toimia ja tukea alan vakaan tulevaisuuden hyväksi:

  • Hallituksen tulee luoda exit-strategia kriisistä ulos pääsemiseksi ja päättää, miten rajoittamistoimenpiteitä aletaan purkamaan. Mitä kauemmin käynnissä oleva vaihe kestää, sitä suuremmat ovat kustannukset ja jäljet yhteiskunnalle
  • Tapahtumien järjestäjille ja tuottajille luodaan palvelusetelimalli akuuttiin kriisiin, joka nopeuttaa tapahtumien sekä messujen järjestämistä ja tuottamista kotimaassa heti, kun kokoontumisia saa jälleen lain puitteissa organisoida
  • Helpotetaan vientituen ehtoja muun muassa de minimis -sääntöä muuttamalla ja vientituen määrän moninkertaistamisella

Me tarvitsemme tukea akuutisti nyt, jotta pääsemme jälleen jaloillemme ja selviämme kriisin yli. Tuen avulla voimme taata sen, että kriisin jälkeen tapahtumateollisuus on oleellisena rattaana mukana nostamassa Suomea uuteen nousuun.

Lisätietoja:

Risto Oksanen, COB, Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry, risto.oksanen@sjtm.fi , 0400 656482

Tapahtumatekniikka: Jarno Uusitalo, CEO, Bright Finland Oy, jarno.uusitalo@brightgroup.com, 050 305 8569.

Messut: Ninni Arion, CEO, Wulff Entre Oy, ninni.arion@wulffentre.com, 050 3967 560

Top
X