Kuukauden Sponsorointinosto on Partion ja UPM:n yhteistyö

09/12/2020

Suomen Partiolaiset ja UPM aloittavat uuden yhteistyön, jolla on kunnianhimoinen sekä tärkeä päämäärä. Yhteistyön tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja tietämystä nuorten sekä yritysten ja päättäjien välillä erityisesti ilmastonmuutoksen ja vastuullisuuden aiheista. Mittavan yhteistyön myötä UPM on jatkossa partion pääyhteistyökumppani.

Yhteistyö tulee näkymään tulevan vuoden aikana monella tavalla. Esimerkiksi Erätauko-keskustelutilaisuudet tullaan käymään ilmastonmuutos-teeman alla. Jotta vuoropuhelua saadaan aikaiseksi, tapahtumiin kutsutaan nuoria, asiantuntijoita ja päättäjiä yhdessä vaihtamaan ajatuksia vastuullisuudesta ja ilmastoasioista.

Olemme todella iloisia saadessamme UPM:n pääyhteistyökumppaniksemme nyt rakenteilla olevaan kumppaniperheeseemme. Haluamme partiossa tehdä vaikuttavaa yhteistyötä ja olla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija meille tärkeissä aiheissa. Nyt alkavan yhteistyön kautta voimme lisätä Suomen suurimpana nuorisojärjestönä dialogia ja ymmärrystä nuorten ilmastohuolista sekä keskustelua tärkeästä teemasta”, Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola toteaa tiedotteessa.
Yhteistyölle on hyvä perusta, sillä kestävä kehitys, ilmasto ja metsät ovat keskeinen osa sekä partion että UPM:n strategiaa ja arvopohjaa. UPM:lle on tärkeää ymmärtää sidosryhmiensä odotuksia ja kehittää toimintaansa yhä kestävämmäksi.

Erityisesti nuorilla on kasvava huoli ilmastonmuutoksesta, ja siksi haluamme antaa oman panoksemme rakentavaan keskusteluun ratkaisuista ja vaihtoehdoista. Lisäksi voimme olla mahdollistamassa partioharrastusta, joka tukee suomaisten lasten ja nuorten aktiivisuutta sekä luontosuhteen kehittymistä”, kertoo UPM Biorefiningin sidosryhmäsuhdejohtaja Saara Tahvanainen kertoo tiedotteessa.

Ilmastonmuutosteemalla toteutetaan myös somekampanja yhdessä UPM:n ja nuorten suosimien vaikuttajien kanssa. UPM on lisäksi yksi vuoden 2021 Johtajatulien ja vuoden 2022 finnjamboreen Kajon pääyhteistyökumppaneista.

Lue lisää: www.partio.fi / Kuva: Aapo Rainio

Top
X