Sponsorointibarometri 2018: Juhlavuoden jälkeen odotettu notkahdus, orgaaninen kasvu erittäin vahvaa

28/11/2018

Sponsorointibarometri 2018:

Sponsorointi-investoinnit laskivat hieman
Yritysten sponsorointi-investoinnit laskivat odotetusti hieman viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2018 sponsorointiin investoitiin kaiken kaikkiaan 248 miljoonaa euroa, joka on 3,5 % vähemmän kuin vuonna 2017 (257 milj. euroa).

Urheilusponsorointiin investointiin 155 milj. euroa ja se kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kulttuurisponsorointiin investointiin 44 milj. euroa mikä on 12 % vähemmän kuin vuonna 2017. Kulttuurisponsoroinnin luvuissa korostuu viime vuoden Suomi 100 -juhlavuoden painotukset investoinneissa.

Orgaaninen kasvu, jossa ei ole mukana Suomi 100 -juhlavuoden investointeja, jatkui vahvana ja oli 5,5 %.

Urheilusponsorointi kasvoi 5,4 %, kulttuurisponsorointi kasvoi 11,1 % ja muu sponsorointi kasvoi 2 % viime vuoteen verrattuna ilman Suomi 100 vuoden -kertainvestointeja.

Ensi vuosi jatkunee kasvun merkeissä, sillä oikeudenomistajista 37 % odottaa tuottojensa kasvavan, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Yrityksistä 77 % aikoo kasvattaa tai pitää ennallaan sponsorointi-investointiensa tason, mutta viime vuotta useampi on kiristämässä budjettejaan.

Katso koko Sponsorointibarometri 2018_pieni

Tapahtumabarometri 2018:

Tapahtumamarkkinointi kasvaa kohisten

Tapahtumamarkkinoinnin koko vuonna 2018 on 137 miljoonaa euroa, ja se kasvoi viime vuoteen verrattuna peräti 8 %.

Tapahtumamarkkinoinnin toimistoista 54 % arvioi markkinan kasvavan 2019 ja 81 % yrityksistä aikoo kasvattaa tai pitää ennallaan tapahtumamarkkinoinnin investointinsa. 

Katso koko Tapahtumabarometri 2018_pieni

Tutkimuksesta

Vuosittainen Sponsorointibarometri toteutettiin yritys- ja oikeudenomistajakyselynä. Sponsorointibarometri on Suomen virallinen sponsoroinnin määrää mittaava tutkimus.

Tapahtumabarometri toteutettiin yritys- ja tapahtumatoimistokyselynä.

Tutkimuksen ja analyysin toteuttaa Sponsor Insight Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n toimeksiannosta. Tutkimustulokset julkaistiin 28.11.2018.

 

 

Top
X