Sponsorointi- ja tapahtuma-markkinointialalle oma yhteistyöyhdistys

24/09/2013

Sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointialan yhteistyöyhdistys Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry jättää yhdistyksen perustamishakemuksensa Patentti- ja rekisterihallitukseen tänään 24. syyskuuta. Yhdistyksen tehtävänä on nostaa sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta ja osaamista Suomessa. Sponsorointi ja tapahtumat ovat nopeinten kasvavia markkinointiviestinnän työkaluja maailmalla.

– Sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointialan kasvaessa Suomeen tarvitaan oma yhdistys ajamaan tämän yhä tärkeämmäksi muodostuvan alan etuja, perustelee vastaperustetun yhdistyksen puheenjohtaja Miikka Vahtera.

Sponsorointi ja tapahtumat ovat voimakkaimmin kasvavia markkinointiviestinnän työkaluja maailmalla.  Esimerkiksi Ruotsissa vuonna 2012 sponsoroinnin osuus Ruotsin mainonnasta oli 9,1 prosenttia ja koko sponsorointi- ja tapahtuma- markkinointikentän osuus vastaavasti yhteensä 26,5 prosenttia*. Suomessa sponsoroinnin vastaava prosentti on 5,0 **.  Koko tapahtumamarkkinointiin käytettäviä varoja ei ole tilastoitu kattavasti ja vertailukelpoisesti. 

Yhdistys kerää yhden sateenvarjon alle kaikki alan toimijat

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry edistää koko toimialan kehittymistä keräten yhteen brändit (sponsorit, tapahtumia hyödyntävät yritykset), oikeuksien omistajat (kohteet, järjestäjät) sekä alan asiantuntijat (toimistot, konsultit).

– Yhteistyöyhdistyksen tehtävänä on nostaa sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta ja osaamista Suomessa. Järjestämme alan koulutusta seminaarien ja tutustumismatkojen muodossa sekä tarjoamme mahdollisuuden verkostoitumiseen. Edistämme myös aktiivisesti jäsentemme mahdollisuuksia saada tunnustusta alan erilaisissa kilpailuissa, Vahtera kertoo.

– Olemme pitkään kaivanneet ryhtiä tuovaa, osaamista ja etuja ajavaa yhdistystä Suomeen ja siksi olemmekin ensimmäisten joukossa liittymässä yhdistyksen toimintaan, sanoo Fonectan markkinointi- ja viestintäjohtaja Jukka-Pekka Vuori.

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry toimii läheisessä yhteistyössä muiden pohjoismaisten alan sisaryhdistysten kanssa, erityisesti ruotsalaisen Sponsring och Eventföreningen -yhdistyksen (www.sefs.se) kanssa.

Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Eventgarden, Fonecta Oy, Malja BTL Oy, Sponsor Insight Finland ja Suomen Urheilumanagerit ry, ja hallituksen jäsenet ovat Miikka Vahtera (PJ), Jukka-Pekka Vuori, Heidi Ekholm-Talas, Erkki Alaja ja Kristoffer Olson. Kaikki alan aktiiviset toimijat voivat hakea yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen ensimmäinen konkreettinen tapahtuma on aamupäiväseminaari Helsingissä 28.11. Seminaariin osallistuu myös Ruotsin sisarjärjestön puheenjohtaja Niklas Birgetz. Tilaisuudessa julkistetaan uusin tutkimus toimialalta.

* Lähde: SEFS/IRM, lukuun on laskettu mukaan myös myymälöissä tehtävät toimenpiteet ja aktivoinnit.

** Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta

Sponsorointi ja tapahtumat ovat identtisiä markkinointiviestinnän työkaluja: tapa luoda sisältöä brändin markkinointiviestintään sekä tapa kohdata tarkkaan rajatut kohderyhmät. Sponsoroinnissa brändi aktivoi ja linkittää itseään olemassa olevaan kohteeseen, tapahtumissa brändi luo sisällön aktivoinnilleen itse. Sponsorointi vaatii lähes aina tapahtumia ympärilleen.

Top
X