Joulukuun Sponsorointinosto on SOS-Lapsikylän ja Danske Bankin yhteistyö

13/01/2020
SOS-Lapsikylä ja Danske Bank ovat tehneet meitä ilahduttavaa yhteistyötä – jonka päätimme ansaitusti nostaa Joulukuun sponsorointinostoksi. Joulukuun Sponsorointinostossa moni osapuoli hyötyy yhteistyöstä, tässä tapauksessa yhteiskunta ja tukea tarvitsevat.
 
Danske Bankin ja SOS-Lapsikylän yhteistyön tuloksena SOS-Lapsikylä saa toimintaansa 215 050 euroa. Lahjoitus kohdistuu SOS-Lapsikylän Perhekumppani-mallin toimintaan. Perhekumppani-palvelu on suunnattu perheille, jotka eivät syystä tai toisesta ole saaneet apua palvelujärjestelmän nykyisistä palveluista.

Danske Bankin asiakkaat mahdollistivat lahjoituksen, sillä lahjoituksen koon määräsi se, miten moni Danske Bankin asiakas latasi käyttöönsä Danske ID –tunnistussovelluksen ja uuden mobiilipankin kampanjan aikana. Danske Bank lahjoittaa nyt euron jokaista molemmat sovellukset ladannutta asiakasta kohden – eli yhteensä huomattavat 215 050 euroa.

Ennalta ehkäisy tärkeänä tavoitteena

 

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun palveluntuottaja, lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukeminen Perhekumppani-mallilla on uudenlainen toimintatapa, jolla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

– Monilla kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla sosiaaliset verkostot saattavat olla heikot ja heillä voi olla vaikeuksia elämänhallinnan ja oman taloudenpidon kanssa. Perhekumppani kulkee nuoren rinnalla, kuuntelee ja auttaa juuri niissä asioissa, joissa nuori tarvitsee apua”, sanoo SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård.

Danske Bankin lahjoituksella saadaan konkreettista apua. Sen turvin SOS-Lapsikylä palkkaa kaksi perhekumppania 1,5 vuoden ajaksi. Tavoitteena on luoda pysyvä palvelu, jota kunnat voisivat tarjota jälkihuoltoa tarvitsevien nuorten tueksi. 
 
Lahjoitus on jatkoa Danske Bankin ja SOS-Lapsikylän aiemmalle yhteistyölle. Danske Bank on tehnyt sijoituslahjanlupauksen kymmenelle SOS-Lapsikylän kanssa yhteistyössä valitulle lapselle, jotta heillä olisi aikuistuessaan tasapuolisemmat eväät itsenäiseen elämään ja unelmiensa tavoitteluun.
– Yksi lahjoitus ei ratkaise ongelmia, mutta voi nostaa niitä esille. Olen iloinen, että voimme olla mukana tukemassa SOS-Lapsikylän toimintaa.  On tärkeää, että lapsille voidaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet taloudelliseen mielenrauhaan, sanoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki.
Tietoa SOS-Lapsikylän Perhekumppani-mallista
•    SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palvelu on kehitetty yhdessä Varkauden kaupungin kanssa. Palvelu aloitti Varkaudessa vuonna 2016 kohderyhmänään perheet, jotka olivat saaneet paljon sosiaalipalveluilta, mutta palvelut eivät olleet tuoneet apua perheiden vaikeuksiin.
•    Owal Groupin vuonna 2019 julkaistun arvioinnin mukaan Perhekumppani-palvelulla on merkittävä ja laaja-alainen vaikutus perheiden hyvinvointiin.
•    Arvioinnin mukaan Perhekumppani-palvelua saaneiden perheiden luottamus yhteiskunnan palvelujärjestelmään parani. Palvelua saaneet perheet kokivat myös hyvinvointinsa kasvaneen palvelun lopussa.
•    Perhekumppani-palvelua tarjotaan myös Vantaalla, Lohjalla ja Kemiönsaarella. Vantaalla ja Lohjalla palvelu on suunnattu neuropsykologisesti oireilevien lasten perheille ja Kemiönsaarella kaikille alle kouluikäisten perheille, joissa nähdään varhaisen tuen tarvetta.
•    Danske Bankin rahoituksen turvin aloittavat perhekumppanit keskittyvät syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. 1,5 vuoden työskentelyn aikana mallin vaikuttavuutta mitataan ja siitä teetetään ulkopuolinen arviointi.
Top
X