Sjtm:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

02/05/2018

Tietosuojaseloste

Tämä on yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenille sekä potentiaalisille jäsenille.

Kenen tietoja käsittelemme?

• Jäsenet
• Uutiskirjeen tilaajat
• Tilaisuuksiimme osallistuvat
• Sidosryhmät
• Potentiaaliset jäsenet


Mistä saamme tiedot?

• Jäsenien tiedot saamme jäseniltä itseltään tai julkisista tietolähteistä
• Sidosryhmien tiedot heiltä itseltään tai julkisista tietolähteistä
• Tapahtumiin ilmoittautuneilta saamme tiedot ilmoittautujilta itseltään.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

• Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa.
• Uutiskirjeen tietoja käsittelemme niin kauan, kunnes henkilö itse lopettaa kirjeen tilaamisen

Kaikki yhdistyksen itse tuottama, yhdistyksen toimintaan liittyvä aineisto säilytetään pysyvästi. Tällaista aineistoa ovat mm. pöytäkirjat, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi. Näitä voivat olla:

• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Työpaikka
• Henkilötunnus
• IP-osoite
• Ammattinimike
• Ruokavaliot
• Osoite

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

• Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.
• Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
• Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
• Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot.

• Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hanna.vehvilainen@sjtm.fi

Pyynnössä tulee yksilöidä mihin/milloin syntyneeseen materiaaliin se kohdistuu.

Miksi käsittelemme tietojasi ja millä perusteella?

Yhdistys käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on jäsenpalvelujen tuottaminen yhdistyksen jäsenille ja muille alasta kiinnostuneille.

Kuka muu käsittelee tietojasi?

Yhdistys käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat keväällä 2019 mm:

• Koodiviidakko – uutiskirjeen lähetys
• Procountor – taloushallinto
• ValueFrame– CRM-järjestelmä
• e-pressi – tiedotelähetys

Kuinka suojaamme tietosi?

• Suojaamme internetyhteyden (https)
• Käytämme henkilötietoja koskevaan viestintään salattua sähköposti
• Käytämme salasanalla suojattua pilvipalvelua
• Käytämme palomuuria
• Rajaamme tietoihin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa:

Hanna Vehviläinen
Viestintä- ja järjestökoordinaattori
Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry
puh: 050-3727098
hanna.vehvilainen@sjtm.fi

Top
X