Operatiivisen johtajan elokuun terveiset

12/08/2020

“Kevät on ollut haasteellinen kaikille – se oli monella tapaa lamauttavaa; selviytymistä äkilliseen tilanteeseen, uusiin työtapoihin adaptoitumista ja sopeutumista. Kevään kriisitilanne pakotti monet myös pysähtymään ja rauhoittumaan, joka antaa myös hyvällä tavalla tilaa ja mahdollisuuden motivaation kasvamiselle, luovuudelle ja innovoinnille. Nyt syksyllä onkin hyvä hetki muistaa, että uudistumiselle on tarve, erityisesti kriisin keskellä.

Sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin parissa toimii niin mahtavia ”pelle pelottomia” ja innovaattoreita, että tilanteen normalisoitumisen odottamisen sijaan ennemmin pidetään yllä kunnianhimoa ja rohkeutta – toki se tehdään järkevästi sekä maltillisesti. Pysähtymiseen ei olekaan varaa. Talous kohenee ja uudistuksia saadaan aikaiseksi meidän kaikkien panostuksella.

Itse näen, että alamme missio on toimia yhdessä hengennostattajina; pyrkiä saada rauhoittumisen tunnetta aikaiseksi ja saada ihmiset edelleen innostumaan, kuluttamaan ja käyttämään palveluja. Meidän tehtävämme on tässä uudessa normaalissa luoda ihmisille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ruokkia ihmisten itsensä kehittämisen tarvetta.

Onneksi hyviä esimerkkejä löytyy siitä, miten kriisi voi luoda myös jotain uutta. Yksi esimerkki on keväällä perustettu Tapahtumateollisuus ry, jossa toimin yhtenä hallituksen jäsenenä. Tapahtumateollisuus ry kokoaa tapahtuma-alojen elinkeinotoimijat yhteen, ja sen tavoitteena on toimia koko teollisuuden vahvana edunvalvojana sekä vaikuttavimpana tapahtumien puolestapuhujana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yhdessä Tapahtumateollisuus ry:n kanssa saamme vielä vahvemmin tapahtuma-alalle näkyvyyttä ja arvostusta.

Myös kohtaamisten ja viestinnän tulevaisuutta arvioidaan nyt uudestaan; niiden merkityksellisyys, aitous ja samaistuttavuus korostuvat entisestään. Uusi todellisuus on ehdottomasti mahdollisuus myös sponsorointiyhteistöissä. Monet tahot, jotka eivät ole aikaisemmin käyttäneet sponsorointia osana markkinointiviestintäänsä, lähtivät koronakriisin aikana innovoimaan ja uudistamaan toimintatapojaan. He myös löysivät sponsoroinnin kautta monia tapoja optimoida omaa markkinointiaan ja saada vauhtia omaan liiketoimintaansa. Uusi on aina mahdollisuus.”

Anita Truong-Holm on SPOT:in operatiivinen johtaja, joka on viettänyt miltei koko kesän iloisesti veneillen. 

Top
X