Ammattisanasto

Aktivointi

Markkinointitoimintaa, jota sponsori harjoittaa kertoakseen sponsoritoiminnastaan. Tapahtuu usein tapahtumien muodossa, mutta voidaan käyttää myös yhtä tai useampaa muuta kanavaa. Aktivointikustannukset eivät yleensä sisälly sponsorointisopimukseen. Sponsorin tulee laatia erillinen budjetti aktivointia varten ja/tai varmistaa, että se on mukana jo suunnitellussa markkinointipanostuksessa.

Ambush Marketing/sissimarkkinointi

Markkinointistrategia, joka tarkoittaa, että yritys saa kohderyhmän yhdistämään tietyn sponsorointikohteen yritykseen, vaikka yritys ei sponsoroi kohdetta. Tätä käyttävät usein joidenkin kohteiden virallisten sponsoreiden kilpailijat.

Areenamarkkinointi

Markkinointistrategia, joka perustuu fyysisen paikan, esim. konsertti- tai urheiluareenan, teatterin, huvipuiston, auditorion tms. sponsorointiin.

Arvoliittolaisuus

Yhteisten arvojen pohjalta tehtävää sponsorointia.

Business-to-business (B2B)

Toimintaa, jolla pyritään edistämään myyntiä tai tekemään tuotteesta tunnetumpi yritysasiakkaiden keskuudessa.

Business-to-consumer (B2C)

Toimintaa, jolla pyritään edistämään myyntiä tai tekemään tuotteesta tunnetumpi yksityisten kuluttajien keskuudessa.

Cause Marketing

Kansainvälinen markkinointistrategiakäsite, jossa myyntikampanja yhdistetään hyväntekeväisyystarkoitukseen, esim. tietty osa myynnistä lahjoitetaan organisaatiolle tai yhdistykselle. Tätä ei pidä sekoittaa hyväntekeväisyyteen, sillä cause marketing on panostusta markkinointiin, ei lahjoitustoimintaa, ja sillä odotetaan saatavan tuottoa.

Cross-promotion (sponsorointiyhteyksissä)

Tätä käytetään tilanteissa, joissa kaksi tai useampia saman oikeuden sponsoreita ryhtyy yhteiseen markkinointitoimintaan, jossa yhteisenä teemana on sponsorointikohde.

In-Kind (sponsorointiyhteyksissätai barter

Sponsorointia, jossa oikeudet maksetaan kokonaan tai osittain tuotteina ja/tai palveluina rahan sijaan.

Kulttuurimainonta

Mediatilan ostaminen kulttuuritapahtumasta, tapahtumapaikasta tai oikeuksien omistajalta, johon ei liity muuta yhteistyötä.

Lahjoitus tai tukeminen

Lahjoitus tai tukeminen on vastikkeeton, hyväntekeväisyystyyppinen lahja jonkin asian tukemiseksi tai edistämiseksi. Lahjoitus voi olla rahaa, palveluja tai hyödykkeitä. Lahjoittaja ei voi hyödyntää lahjoitusta kaupallisesti, eikä lahjoituksen saaja voi tarjota  lahjoittajalle vastikkeeksi kaupallisesti hyödynnyttävissä olevia vastikkeita. Pääsääntöisesti lahjoitus on antajayhteisölle verovähennyskelvoton, ellei se kohdistu Verohallinnon tuloverolain 57 pykälän nojalla erikoisaseman saaneisiin yhdistyksiin tai vastaaviin yhteisöihin.

Mediakumppanit

Painettu, verkko- tai TV-media, joka sponsoroi kohdetta, joskus rahalla, mutta useammin mainostilalla/ajalla näkyvyyttä ja/tai muita markkinointiarvoja vastaan.

Myyntioikeudet

Kun sponsori saa ensisijaisen oikeuden myydä tuotteitaan ja/tai palveluitaan oikeudenomistajalle tai tämän kävijöille/jäsenille jne.

Nimisponsori

Sponsori, jonka nimi yhdistetään sponsoroitavan kohteen nimeen, esim. “Volvo Ocean Race”.

Oikeuksien omistaja

Henkilö, organisaatio tai yritys, joka omistaa oikeudet ainutlaatuiseen tuotteeseen/tavaramerkkiin. Sponsorointiyhteyksissä tämä on yleisin termi, jolla kuvataan “sponsoroinnin kohdetta”.

Oikeuksien kustannukset

Hinta, jonka sponsori sponsorisopimuksen mukaan maksaa oikeuksien omistajalle.

Presenting sponsor

Kansainvälinen nimitys sponsorille, jonka nimeä käytetään kohteen nimen edessä tai sen perässä. Eroaa nimisponsoroinnista siten, että nimien välissä on sana “presents” tai sanat “presented by”.

Pääsponsori

Tarkoittaa sitä sponsoria, joka maksaa oikeuksistaan eniten ja jolla on sponsorisopimuksessaan kattavin etupaketti (jos nimisponsoria ei ole).

Return-on-investment (ROI)

Käsite/luku, joka kuvaa taloudellista voittoa suhteessa sijoituksen kustannuksiin.

Return-on-objectives (ROO)

ROO-käsite on viime aikoina vallannut alaa samalla, kun yhä useammat sponsorit ovat ROI-lukeman laskemisen lisäksi/sijaan alkanet mitata ja analysoida tavoitteiden täyttymistä. Monet väittävät, että yrityksen tavoitteet ovat sopivampi parametri menestyksen mittaamiseen kuin se, miten suuret investoinnin kustannukset ovat olleet, etenkin huomioon ottaen, että tavoitteet eivät aina liity suoranaisesti myyntiin.

Sponsorikumppanit

Sponsoreita, jotka sponsoroivat samaa kohdetta.

Sponsori (ostaja)

Yritys tai organisaatio, joka maksaa oikeuksien omistajalle oikeudesta markkinoida itseään ja tuotteitaan/palveluitaan sponsorointikohteen yhteydessä.

Sponsorointi

Sponsorointi on tavoitteellista ja vastikkeellista yhteistyökumppanuutta sponsoroivan yhteisön ja sponsoroinnin kohteen eli oikeuksien haltijan välillä.

Sponsorointi on osa markkinointiviestintää ja/tai yhteisön muuta liiketoimintaa.

Sponsoroinnissa sekä kohde että sponsori hyödyntävät toistensa aineellisia ja/tai aineettomia arvoja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

ICC (kansainvälinen kauppakamari) määrittelee sponsoroinnin näin:

”Any commercial agreement by which a sponsor for the mutual benefit of the sponsor and sponsored party, contractually provides financing or other support in order to establish an association between the sponsors image, brands or products and a sponsorship property in return for rights to promote  this association and/or for the granting of certain agreed direct or indirect benefits.”

Sponsorointitoimisto

Yritys, joka on erikoistunut strategiseen neuvontaan ja konsultointiin sponsoroinnin alalla. Palveluja voivat käyttää sekä sponsorit että oikeuksien omistajat.

Tapahtuma

Usein festivaalin, urheilutapahtuman, kaupunkijuhlan tms. muodossa järjestettävä julkinen tapahtuma. Tapahtumaan voi sisältyä useita pienempiä tapahtumia.

Tapahtumamarkkinointi

Tapahtumamarkkinoinnissa yhteisö tuottaa oman tapahtumasisällön, jonka tavoitteena on aktivoida valikoitua kohderyhmää ja/tai luoda sisältöä muuhun markkinointiviestintään. Tapahtumamarkkinointi voi olla osa sponsoroinnin hyödyntämistä tai itsenäinen kokonaisuus.

Tavaramerkki

Nimi tai symboli, jota käytetään tietyn tuotteen erottamiseen kilpailijoista. Voi liittyä yksittäiseen tuotteeseen, kokonaiseen mallistoon tai yritykseen. Tavaramerkit on usein, muttei aina, suojattu tavaramerkkisuojalla.

Urheilumainonta

Mediatilan ostaminen urheilutapahtumasta, tapahtumapaikasta tai oikeuksien omistajalta, johon ei liity muuta yhteistyötä.

Vieraanvaraisuus

Suhdetoimintaa/palveluja, jotka on suunnattu esimerkiksi asiakkaille, päättäjille, omalle henkilökunnalle ja muille tapahtuman VIP-vieraille. Sisältää usein lippuja, pääsyn erityisille alueille/näyttämön taakse, erityisiä pysäköintilupia, VIP-paikkoja, ruokaa/juomaa ja muita etuoikeuksia paikan päällä.

Yksinoikeus alalla

Sponsorin oikeus olla ainoa tuotekategoriassaan.

Liity jäseneksi

  • 1
  • 2

Tilaa uutiskirjeemme